KASUTAJATE VAJADUSED

Selleks, et paremini kaardistada kasutajate vajadusi seoses Copernicuse programmi andmetega, oleme loonud küsimustiku, mis asub siin.

Küsitluse eesmärk on leida kasutajate vajadustele põhinev edasine koostöövorm ja pakkuda neile paremaid võimalusi juurdepääsuks Copernicuse programmi andmetele.

Küsimustik on inglisekeelne ning selle põhjalik täitmine võib võtta kuni tund aega. Kui vajate lisaks eestikeelset nõustamist, palun võtke ühendust: Piia Post, piia.post@ut.ee

Olete teretulnud levitama küsimistiku kõigile, kes võivad olla huvitatud Copernicuse andmete kasutamisest.

Copernicuse kasutajaid ning nende vajadusi kaardistatakse INTERREG projekti BalticSatApps raames.