Ligipääs andmetele

Euroopas on Copernicuse andmete jagamiseks loodud kümme punkti. Neist neli on satelliidiandmete jagamiseks ning kuus on tuumikteenuste andmete ning muu info jaoks (vt. joonis 1). Copernicuse andmed on üldiselt tasuta ja vabalt kättesaadavad, kuid turvalisuse kaalutlustel on piiratud ligipääs julgeoleku andmetele.  Olenevalt, millise tuumikteenuse andmeid soovitakse alla laadida, tuleb ennast kasutajaks registreerida vastaval leheküljel.

Data access.jpg
Joonis 1. Copernicuse andmete jaotamine ja ligipääs.

Satelliidiandmed on jaotatud nelja ligipääsupunkti, millest kahte haldab ESA (European Space Agency):

  • Scientific Data Hub (SCI Hub)
  • Copernicus Space Component Data Access (CSCDA)

Ja teist kahteEUMETSAT: