Satelliidid

Copernicuse teenuste oluliseks komponendiks on satelliidiandmed. Programm
hõlmab kuut missiooni, millest igaühel on oma eesmärk, tulenevalt infovajadusest ja
tehnoloogilistest võimalustest.