Atmosfääriseire

Atmosphere.png
Copernicuse atmosfääri teenuse tutvustus inglise keeles

Atmosfääriseire teenus hõlmab endas väga mitmekesist infot atmosfäärinäitajate
kohta, nagu õhu kvaliteet, päikesekiirgus, UV ja osoon jne. Teenust arendab Euroopa
ilmateenistus ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts),
vt atmosphere.copernicus.eu.