Julgeolek

Security.png
Copernicuse julgeoleku teenuse tutvustus inglise keeles

Julgeoleku tuumikteenus (www.copernicus.eu/main/security) pakub
informatsiooni piirivalvele ELi piires nii maal kui merel, aga ka tuge kolmandatele
riikidele kriisiolukordades. Maismaa poole pealt on teenuse juures vastutavaks
täitjaks ELi asutus FRONTEX, merel aga EMSA (European Maritime Safety Agency),
kolmandate riikide kriisikolletega tegeleb ELi SatCen (European Union Satellite
Centre). Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida riikidevahelised kokkulepped.