Kliimamuutuste seire

Climate.png
Copernicuse kliimamuutuste seire teenuse tutvustus inglise keeles

Kliimamuutuste ja nende mõjurite seire tuumikteenus annab informatsiooni
mitme kliimaindikaatori kohta – temperatuuri kasv, merepinna tõus, jää
sulamine, ookeanide soojenemine jms. Teenuse kodulehelt on võimalik rohkem
informatsiooni leida: climate.copernicus.eu.