Maismaaseire

land.png
Copernicuse maismaa teenuse tutvustus inglise keeles

Maismaaseire teenuse eest vastutab Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) ning
teenuse tutvustus on kättesaadav veebilehel land.copernicus.eu. Teenus
koosneb eri tasemega andmetöötlustest (globaalne, üleeuroopaline, lokaalne ja
kohtvaatluste tase) ning pakub ülevaateinfot mitmesuguste maakattega seotud
teemade kohta.