Merekeskkonnaseire

Marine.png
Copernicuse merekeskkonaseire teenuse tuvustus inglise keeles

Merekeskkonna seire teenust arendab koordinaatorina Prantsusmaa ettevõte
Mercator Ocean. Teenus pakub pidevat ja süstemaatilist informatsiooni ookeanide
ja merede ökosüsteemide kohta nii globaalsel kui ka regionaalsel tasemel. Teenuse
esimene avalik tutvustus toimus Tallinnas 18. aprillil 2016. Arendustööde oluliseks
partneriks on olnud TTÜ meresüsteemide instituudi teadlased. Teenusega saab
tutvuda lehel marine.copernicus.eu.