Kaugseire

blob

Keskkonna kaugseire kui meetod, kus satelliitidelt jälgitakse Maal toimuvaid protsesse, on kiiresti arenenud koos kosmosetehnoloogia arenguga ning on praeguseks kujunenud oluliseks teadus-arendus ja ettevõtluse valdkonnaks. 

 Maa süsteemse jälgimise vajadused võib jagada kolmeks:
  • avardada teaduslikku mõtlemist, kasutades spetsiaalset kombineeritud infosüsteeme ja kõrgtehnoloogiat kosmoses, õhus  ning pinnal, 
  • avalikustada ja levitada informatiooni Maa kohta, 
  • toetada riiklikke ja rahvusvahelisi keskkonnaga seonduvaid poliitikaid. 

Eestis on kaugseire seatud kosmosevaldkonna arendamisel üheks prioriteediks nii kosmosepoliitika töögrupi kui ka kosmoseasjade nõukogu heakskiidul.

Oluline teaduspotentsiaal Tartu Observatooriumis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnika Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis katab kõik peamised keskkonnaga seotud valdkonnad ja Eesti jaoks kõige olulisemad rakendused veekogude, metsanduse, põllumajanduse, atmosfääri uuringutes ja seires. 
 
Eesti kosmosebüroo Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuses on käivitanud kaugseire nõukoja töö, mille esimeseks ühiseks ettevõtmiseks oli Euroopa Liidu programmi Copernicus kasutajate foorumi loomine, et paremini realiseerida Eesti kaugseire võimekust ja vajadusi.