Aktiivõppeprogrammid

Tartu Observatooriumi külastuskeskuses on valminud keskkonnaalased aktiivõppeprogrammid põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, mis läbi erinevate õpetamismeetodite tutvustavad kosmoseteadust ja kosmosetehnoloogiate kasulikkust kogu ühiskonnale.

Aktiivõppeprogramme on kolm: kaugseire, kosmosetehnoloogia ja satelliidid. Programm läbitakse Tartu Observatooriumis Tõraveres. See kestab terve päeva ning koosneb kolmest erinevast osast: rühmatöö, ettekanded ja praktiline töö.

Tartu Observatooriumi külastuskeskuse lehelt kylastuskeskus.to.ee leiate  programmide täpsemad kirjeldused ja töölehed, mida on õpetajatel võimalik koolitundide sisustamiseks kasutada.

Programmide valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 


Aktiivõppeprogramm