Kaugseire Eestis 2014

2014.png
Kaugseire Eestis 2014

Artiklikogumik tutvustab Eestis uuritud ja rakendust leidnud kaugseiremeetodeid eri valdkondades. Esimesed artiklid annavad ülevaate vee kaugseire võimalustest Läänemere ja järvede näitel. Uuritakse mere optilisi omadusi, laineparameetreid, jääolusid, rannaprotsesse, järvede rolli süsinikuringes, järvede seisundi määramise ning merealade ruumilise modelleerimise võimalusi, kasutades kas satelliidi-, radari- või laserandmeid. Järgnevad artiklid keskenduvad maismaa kaugseire võimalustele, uurides kaugseire kasutamist metsanduses, maakattetüüpide, sh põllumajandusliku maa tuvastamist ning radari kasutusvõimalusi Eesti keskkonnaseires. Kolmandaks tutvustatakse kaugseire tehnilisemaid ja ilmastikuga seotud rakendusi.

Artiklikogumiku lugemiseks ning pdf failina alla laadimiseks klõpsa pildile või siia: Kaugseire Eestis 2014