Eesti kaugseirepäeva ettekanded 2018. aastal

Kaugseirepäev toimus 25. oktoobril 2018 Tõraveres. 
Päeva läbiviimist toetas Interregi Läänemeremaade programmi BalticSatApps projekt.

Anu Reinart. Kaugseire kaugelt ja lähedalt  I Video

 Joel Kuusk, Viktor Vabson, Krista Alikas, Ilmar Ansko, Martin Ligi, Tiia Lillemaa, Anu Reinart, Riho Vendt. Kaugseire radiomeetrite rahvusvaheline võrdlusmõõtmine Eestis 2017. aastal  I Video I 

Piia Post, Margit Aun.  Muutused Läänemere piirkonna satelliitpilvisuse karakteristikutes kevadel ja suvel (1982-2015)  I Video I

Ants Vain, Kalev Sepp. Kui punktidest jääb väheks - ühe Maa-ameti punktipilve lugu

Liis Sipelgas, Age Arikas, Kadri Auväärt, Kristi Altoja.  Kaugseire kui abivahend väikejärvede kohtseire planeerimisel Koiva vesikonna väikejärvede näitel  I Video I

Kaupo Kokamägi, Natalja Liba. Puistangu mahtude arvutused mehitamata õhusõidukilt tehtud aerofotode põhjal  I Video I

Sander Rikka, Rivo Uiboupin, Andrey Pleskachevsky, Victor Alari, Sven Jacobsen, Tarmo Kõuts. Radarkaugseire kasutamine Läänemere lainetuse ja tuuleväljade määramiseks I Video I

Mirjam Randla, Kristi Uudeberg, Martin Ligi, Francois Bourrin. Heljumi omaduste ja dünaamika varieerumine Pärnu lahes  I Video I

Kersti Kangro, Krista Alikas, Kristel Panksep. Madala eutroofse järve klorofüllisisalduse määramiseks sobivad algoritmid Sentinel-3/OLCI andmete alusel Ülemiste järve näitel

Jaan Praks. Operational microsatellite based SAR for Earth Observation applications: Status and perspectives

 Jaano Berg-Jürgens.  PRIA kaugseire valdkonnas kasutatav metoodika põllul toimuva selgitamiseks  I Video I

Mait Lang, Mihkel Kaha, Tauri Arumäe.  Kaugseire praktilised metsanduslikud rakendused - puistute liigilise koosseisu kaardistamine ja harvendusraiete tuvastamine  I Video I

Andres Kuusk, Mait Lang, Silja Märdla, Jan Pisek. Metsa võrastiku läbipaistvus I Video I

 Jaan Liira, Urmas Peterson.  Metsaga alade pindalamuutused Eestis ja lähivälismaal I Video I


Stendiettekanded

Tanel Voormansik, Robderto Cremonini, Dmitri Moisseev, Piia Post.  Extreme rainfall analysis and estimation of intensity-duration-frequency curves using polarimetric weather radar data of Estonia and Italy

Piia Post, Margit Aun. Changes in satellite-based cloud properties in the Baltic Sea region during spring and summer (1982 - 2015)

Jekaterina Služenikina, Liis Sipelgas, Rain Elken, Rivo Uiboupin. Erinevate satelliitandmete  ja Copernicus jää produktide kasutamine operatiivse merejää teenuse tagamiseks Riigi Ilmateenistuses

Jekaterina Služenikina, Liis Sipelgas, Aleksei Vaštšenko. Satelliitinfo kasutamine maapinna ja veetemperatuuri operatiivseires 2018 a. suvel Riigi Ilmateenistuses

Ants Vain, Kalev Sepp, Janar Raet, Miguel Villoslada Pecina, Mait Lang. National wide CHM, deforestation areas and forest boundaries from airborne lidar data in Estonia

Jorma Rahu, Tanel Voormansik, Piia Post. Enhancement of radar rainfall estimates for Estonian territory through optical flow temporal interpolation

Riho Vendt, Andrew Banks, Agnieszka Bialek, Tānia Casal,  Craig Donlon, Christophe Lerebourg, Kevin Ruddick, Gavin Tilstone. Fiducial Reference Measurements for Satellite Ocean Colour (FRM4SOC)

Kersti Kangro, Krista Alikas, Ahlem Jemai, Evelin Kangro. The relationship between phytoplankton absorption coefficient and chlorophyll-a concentration for remote sensing applications in optically complex waters

Mirjam Randla, Martin Ligi, Kristi Uudeberg, Tiit Kutser, François Bourrin. Variability of suspended particles in Pärnu Bay, Baltic Sea

Kristi Uudeberg, Kerttu-Liis Kõks, Mirjam Randla, Getter Põru, Ave Ansper, Anu Reinart. Optical watertype guided approach for inland waters OAS algorithms

Krista Alikas, Kersti Kangro. Estimation of phytoplankton primary production in shallow lakes from remote sensing data

Heikki Junninen, Kaupo Kommsaare, Sander Mirme, Helina Lipp, Kalju Tamme, Kristo Hõrrak, Marko Vana, Aare Luts, Madis Npppel, Eduard Tamm, Jaan Maasepp, Hilja Iher, Piia Post, Marko Kaasik, Urmas Hõrrak. Physicochemical Characterization of Athomosphere at University of Tartu